9 results in DigitaltMuseum:

6 results in Nordiska museet:

2 results in Marinmuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Armémuseum:

Share to