28 results in DigitaltMuseum:

14 results in Värmdö kommun:

11 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

10 results in Marinmuseum:

Share to