66 results in DigitaltMuseum:

33 results in Nordiska museet:

7 results in Mölndals stadsmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to