336 results in Nordiska museet:

274 results in Hemslöjdens Samlingar:

237 results in Upplandsmuseet:

23 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

7 results in Kalmar läns museum:

2 results in Trelleborgs museum:

1 result in Vänersborgs museum:

1 result in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to