444 results in DigitaltMuseum:

357 results in Upplandsmuseet:

67 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

66 results in Vasamuseet:

Share to