5 results in DigitaltMuseum:

3 results in Tekniska museet:

2 results in Marinmuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to