6 results in DigitaltMuseum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in ArkDes:

2 results in Sjöhistoriska museet:

1 result in Marinmuseum:

Share to