21 results in DigitaltMuseum:

9 results in Sjöhistoriska museet:

9 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Miliseum:

2 results in Sveriges militärhistoriska arv:

Share to