856 results in DigitaltMuseum:

Tändsticksask

Tändsticksask

En samling bestående av sammanlagt 128 askar samt 7 plån. Äldre tändsticksaskar med olika etiketter huvudsakligen för säkerhetsstickor förvarade i två lådor. De flesta svensk tillverkning. Ett flertal tidigt nedlagda svenska fabriker är företrädda. I en låda finns 102 askar samt 7 plån. I den andra lådan 26 st askar,varav en är från Konst- och industrihistoriska utställningen i Stockholm 1897, med följande etiketter: - "Ånge Jernvägshotell (Otto Nordling)." Tre tändstickor. - "Josephine Edlunds Cigarraffär. 19 Vestra Nygatan 19. Gefle. Algot Lagerquist Hvetlanda". Tre tändstickor. - "C. Em. Andersson Drottninggatan Gefle. Specerier, Delikatesser. Viktualier." På andra sidan: "Westerviks tändsticksfabriks paraffinerade säkerhets-tändstickor. Impregnerade. Tända endast mot lådans plån". Innehåller 4 stickor. - "O. A: Johansson & C:o Gevaliahuset. Färger, Oljor, Kemikalier, Droger. Papp & Tapeter, Borstar, Parfymer m. m." - "Emil Laurén rekommenderar sin Speceri- , Conserv-, Delikatess- & Viktualie-affär, Upsala. 13 Vaksalagatan. Rikstelefon 219". - "Rök Bismarck särdeles omtyckt cigarr á 10 öre finnes i de flesta cigarraffärer. Beeken & Westerlund". På andra sidan: "Rök Ryska Cigarr-cigaretter de bästa á 5 öre finnes i de flesta cigarraffärer. Beeken & Westerlund". - "Havelock Tobacco Twist or Plug Every Stick Branded "Havelock" These matches are made in Sweden." - "Gustaf Mossberg Hudiksvall, rekommenderar ett välsorteradt lager af Glas och Porslin af in- och utländskt fabrikat, The, Choklad, Cacao och Specerier, Fönsterglas, Lacave y ... Viner i kommission...". (tom ask). - "Aktiebolaget STora Bryggeriet Lager Öl Hornsberg Stockholm. Skyddsmärke". - Hotel Fûrst Bismarck Neumarkt, Dresden. Besitzer E. Tauscher". Tom ask. - "Löfberg & Co Stockholm Punsch-Monopol" - "Uddevalla Tändsticksfabriks Impregnerade Säekerhets-Tändstickor. Slocknar utan att glöda. Myran Registrerade varumärke". - "Ångbryggeriets filial, ALB. Rosenlöf rekommendera sina prisbelönta tillverkningar af alla sorter. Mineralvatten och Läskedrycker. Ångbryggeriets filial, ALB. Rosenlöf". - "C. A. Cedergren Kontor: Götgatan 46. Kolaffär Allm. tel 35 57." Tom ask. - "Säkerhets Tändstikor Paraffinerade utan svafvel och fosfor. Tända endast mot lådans plån". Tom ask. - "C. A. Ullven Falun. Lager af IX - och utländska cigarrer, snus, tobak och cigaretter, i parti och minut." Andra sidan: Westerviks Tändsticksfabriks paraffinerade säkerhets-tändstickor. Tända endast mot lådans plån." - "Alliance a´15 öre. Pompadour á 12 öre. Diplomat á 10 öre. Finnas i alla välsorterade cigarraffärer" "Profva omstående välsmakande och aromatiska cigarrer" Detta står på ytterligare 3 st språk. "Beeken & Westerlund. Cigarrfabrik Etablerad 1872 Stocholm." - "Central- och Jernvägs-Hotellen Gefle J. H. Hellman" - "Värdshuset å Sickla Djurgård (Stora Sickla) rekommenderas!" - "F. W. Halling. Lager af Viner & Spirituosa. Nybrogatan 1, Stockholm. Riks-Tel. 391. Allm. Tel. 50 99." - "Rök Teater-Havana Cigarr-Cigaretter oöfverträffliga á 6 öre finnes i de flesta cigarraffärer. Beeken & westerlund." "Rök Pompadour utmärkt cigarr á 12 öre finnes i de flesta cigarraffärer. Beeken & Westerlund" - "Especiallista em Abotuaduras de mollas oculos, lunetas é Brinquedos." - "Allmänna konst- och industriutställningen Stockholm 1897. W Hellgren & Co rekommenderar Cigarrer och Cigaretter från sin utställningsfabrik. Wm Hellgren & Co Utställningspaviljong" - "Anna Ekvall Cigarrhandel Nybrogatan 47B rekommend

Tändsticksask

Tändsticksask

En samling tändsticksaskar, varav många med stickor bevarade, tillverkade i Sverige och de flesta andra tändsticksproducerande länder. Samlingen består av 116 lådor i vilka tändsticksaskarna är sorterade efter olika rubriker exempelvis länder. Nedan följer en lista på de 116 lådorna och de rubriker som står utanpå dessa. Fotografierna har samma nummer som respektive låda. Sammanlagda antalet tändsticksaskar är 1686 st. Antalet plån är 33 st. 1. Tyskland. 16 st. 2. Tyskland 20 st. 3. Ungern 12 st. 4. Finland 19 tändsticksaskar samt 1 plån. 5. Tyskland 18 st. 6. Japan 15 st. 7. Belgien. 3 tändsticksaskar + 1 rulle. 8. Indien 2 st 9. Turkiet, turkisk tillverkning 2 st 10. Tjecko-slovakiet 17 st. 11. Amerika 20 st. 12. Ryssland. Rysk tillverkning. För export. 17 st. 13. Italien. 6 tändsticksaskar + 2 plån. 14. Danmark H. E Gosch. 16 st. 15. Danmark H. E Gosch.. Utställningar Ritningar. 9 st. 16. Rovdjur. Svensk tillverkning f. exp. 15 st. 17. Sverige. Tretalet 31 st 18. Göteborg. Affärsföretag. Tretalet. 33 st tändsticksaskar + 1 plån. 19. Rariteter. 10 st + 1 plån. 20. Rariteter 14 st. 21. Välgörenhet & Utställningar. 7 st. 22. Tyskland. Reklam. 20 st + 1 plån. 23. Syd-Amerika 18 st. 24. Lifland. 2 st. 25. Norge. 15 st. 26. Kina. 5 st 27. Reklam. 3 tändsticksaskar + 2 st etiketter. 28. Tyskland. Tysk tillverkning. För exp.. 15 st. 29. Tyskland. 20 st 30. Tidaholm, Vulcan 20 st. 31. Sverige. Statsmän, européer. svensk tillverkning f. exp. 15 st. 32. "Äta eller ätas". Svensk tillverkning f. exp. 8 st. 33. Diverse. Svensk tillverkning. 18 st. 34. Sverige. Anneberg. Svensk tillverkning f. exp.. 18 st. 35. Krigiska motiv. Svensk tillverkning f. exp. 11 st. 36. Sverige. The Lancer. Ryttare. Svensk tillv. f. exp. 10 st. 37. Sverige. Blom-motiv. Svensk tillverkning f. exp. 8 st. 38. Orienten. Svensk tillverkning f. exp.13 st. 39. Diverse. Svensk tillverkning f. exp. 19 st tändsticksaskar + 1 etikett. 40. Sverige. Lidköping. "Sirius" Lidköping. Svensk tillv. f. exp. 18 st. 41. Sjöfart. Mynt. Sv. tillv. F. exp. 11 st. 42. England. Vaxtändstickor. 12 st. 43. Italien. Vaxtändstickor. 16 st. 44. Holland. 17 st. 45. Tjeckoslovakien - solo 19 st. 46. Schweiz 16 st. 47. Tyskland. 19 st 48. Estland. 7 st. 49. Österrike. 22 st. 50. Diverse Europeiska länder. 10 st. 51. Etikett + tryck i sverige. 18 st. 52. Tyskland. 19 st. 53. Wenersborg. Sv. tillv. f. exp. 14 st. 54. Sverige - The Ship. 14 st. 55. Sverige. Diverse. 10 st. 56. Fåglar. Sv. tillv. f. exp. 17 st. 57. Reklam. Svensk tillv. f. export.15 tändsticksaskar + 1 plån. 58. Fåglar. Sv. tillv. f. exp. 12 st. 59. Sverige. Kvinnofigurer. Svensk tillverkning för export. 13 st. 60. Hjärta, nyckel, blixt, krona. Sv. tillv. f. exp. 12 st. 61. Sverige. Jönköping. Skämt. 11 st. 62. Sverige. Jönköping, Nationaldräkter. 18 st. 63. Sverige. Förenade svenska tändsticksfabriker. 8 st. 64. England. Bryant & May. 12 st. 65. England. Bryant & may. 13 st. 66. ...nland. 18 st + 1 plån. 67. Algier. 17 st. 68. Kända svenska fabriker. 20 st. 69. Utländskt. Diverse. 13 st + 1 plån. 70. Ryssland. 20 st. 71. Frankrike. 13 tändsticksaskar + 3 plån. 72. Tjecko-Slovakiet. 14 st. 73. Tyskland. 18 st. 74. Sverige. Jönköpings västra tändsticksfabrik. 22 st. 75. Tyskland. Tysk tillverkning för export. 19 st. 76. Sverige. Kalmar. Malmö, Mönsterås. 5 st. 77. Ringen. Svensk tillverkning för export. 10 st. 78. ...sk tillv. f. exp. Trafik & samfärdsel. 12 st. 79. Sverige. Condor, Parrot, Cacadoe mfl. 10 st. 80. Djur, fyrfota. Sv. tillv. f

Share to