65 results in DigitaltMuseum:

57 results in Nordiska museet:

7 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

1 result in Alingsås museum:

Share to