378 results in DigitaltMuseum:

365 results in Hemslöjdens Samlingar:

7 results in Västmanlands läns museum:

3 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to