48 results in DigitaltMuseum:

15 results in Mölndals stadsmuseum:

9 results in Hemslöjdens Samlingar:

6 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to