65 results in DigitaltMuseum:

View timeline 40 results

36 results in Nordiska museet:

8 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5 results in Marinmuseum:

Share to