75 results in DigitaltMuseum:

View timeline 16 results

40 results in Bohusläns museum:

13 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

7 results in Armémuseum:

Share to