8 results in DigitaltMuseum:

Tystnaden 2 (4) [Målning]

Persson, Margareta

Temperamålning på träpannå i flera skikt i turkosa nyanser med rektangulära färgfält. Pannån monterad mot en 2,5 cm djup underliggande list med vitmålade kanter. Målningen ingår som en av sju målningar i verket Breaking the silence I - II. Denna målning ingår i en svit av fyra målningar, "Tystnaden 2". De sex mindre målningarna, 60 x 60 cm utgör verkets del I. Den stora målningen, 200 x 150 cm utgör verkets del II. Montering: Monterad på 2,5 cm djup list med vitmålade kanter. På baksidan antecknat: Tystnaden 2 (4). Margareta Persson Verket Breaking the silence var de sista målningar Margareta Persson utförde före sin bortgång sommaren 2008. Verket ingick utställningen Återspeglingar / Avtryck, 24 januari - 22 mars 2009 i Konsthallen på Bohusläns museum. Jfr. fotografier på olika hängningar av de sju målningarna: På mittuppslaget i utställningskatalogen Återspeglingar/avtryck, foto taget av Margareta Persson i ateljén på Gerlesborg samt foto från hängningen i Konsthallen på Bohusläns museum 2009. Trots Margareta Perssons hastiga bortgång fullföljdes den utställning som redan var inplanerad, men med vissa förändringar. I utställningen visades de nya verk Margareta Persson gjorde inför utställningen, men inkluderade även ett tillägg med äldre verk. Ett urval från hennes tidigare konstnärliga produktion gjordes av kollegorna Yngve Brothén och Åsa Herrgård. Margareta Persson har främst arbetat i en abstrakt tradition med både måleri och tempera, där färgen och ljuset varit viktiga komponenter i hennes skapande. Hon har särskilt intresserat sig för färgens rumslighet och uttryck. Hennes verk blev under senare år allt stramare i ofta geometriska kompositioner, vari färgen spelar huvudrollen. Hon har också arbetat med screenstryck. Margareta Persson var en mångfacetterad person och har vid sidan om konstnärskapet arbetat som engagerad föredragshållare, konstvetare, pedagog och skribent. Hon var initierad och kunnig både i teori och praktik och skrev regelbundet i Omkonst och deltog med essän Färgens betydelse inom samtidskonsten i bokprojektet Om tillståndet i konsten. Margareta Persson var född och uppvuxen i Värmland, verksam och bosatt i Göteborg och om somrarna på Gerlesborg där hon också hade en ateljé. Hon är utbildad vid bl. a. Hovedskous målarskola 1986-90, Konstfack, 1999, 2001, Fil. kand med konsthistoria som huvudämne 1970 och 40 p pedagogik 1972. Margareta Persson är representerad på Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Landstingen i Gävle, Kalmar, Skaraborg, Västra Götaland samt Örebro län och i följande kommuner: Gävle, Göteborg, Kristinehamn, Kungsbacka, Lerum, Lidköping, Mariestad, Marks, Stenungsund, Stockholm, Tjörn och Vänersborg. Se Bilaga UM31374; utställningskatalog 2009, foto på hängnngen Konsthallen/Bohusläns museum samt artiklar från Internet 2009. Litteratur: Margareta Persson. Återspeglingar/avtryck. Utställningskatalog. Bohusläns museum. Uddevalla 2008.

Tystnaden 3 (4) [Målning]

Persson, Margareta

Temperamålning på träpannå i flera skikt i turkosa nyanser med rektangulära färgfält. Pannån monterad mot en 2,5 cm djup underliggande list med vitmålade kanter. Målningen ingår som en av sju målningar i verket Breaking the silence I - II. Denna målning ingår i en svit av fyra målningar, "Tystnaden 3". De sex mindre målningarna, 60 x 60 cm utgör verkets del I. Den stora målningen, 200 x 150 cm utgör verkets del II. Montering: Monterad på 2,5 cm djup list med vitmålade kanter. På baksidan antecknat: Tystnaden 3 (4) Verket Breaking the silence var de sista målningar Margareta Persson utförde före sin bortgång sommaren 2008. Verket ingick utställningen Återspeglingar / Avtryck, 24 januari - 22 mars 2009 i Konsthallen på Bohusläns museum. Jfr. fotografier på olika hängningar av de sju målningarna: På mittuppslaget i utställningskatalogen Återspeglingar/avtryck, foto taget av Margareta Persson i ateljén på Gerlesborg samt foto från hängningen i Konsthallen på Bohusläns museum 2009. Trots Margareta Perssons hastiga och tragiska bortgång fullföljdes den utställning som redan var inplanerad, men med vissa förändringar. I utställningen visades de nya verk Margareta Persson gjorde inför utställningen, men inkluderade även ett tillägg med äldre verk. Ett urval från hennes tidigare konstnärliga produktion gjordes av kollegorna Yngve Brothén och Åsa Herrgård. Margareta Persson har främst arbetat i en abstrakt tradition med både måleri och tempera, där färgen och ljuset varit viktiga komponenter i hennes skapande. Hon har särskilt intresserat sig för färgens rumslighet och uttryck. Hennes verk blev under senare år allt stramare i ofta geometriska kompositioner, vari färgen spelar huvudrollen. Hon har också arbetat med screenstryck. Margareta Persson var en mångfacetterad person och har vid sidan om konstnärskapet arbetat som engagerad föredragshållare, konstvetare, pedagog och skribent. Hon var initierad och kunnig både i teori och praktik och skrev regelbundet i Omkonst och deltog med essän Färgens betydelse inom samtidskonsten i bokprojektet Om tillståndet i konsten. Margareta Persson var född och uppvuxen i Värmland, verksam och bosatt i Göteborg och om somrarna på Gerlesborg där hon också hade en ateljé. Hon är utbildad vid bl. a. Hovedskous målarskola 1986-90, Konstfack, 1999, 2001, Fil. kand med konsthistoria som huvudämne 1970 och 40 p pedagogik 1972. Margareta Persson är representerad på Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Landstingen i Gävle, Kalmar, Skaraborg, Västra Götaland samt Örebro län och i följande kommuner: Gävle, Göteborg, Kristinehamn, Kungsbacka, Lerum, Lidköping, Mariestad, Marks, Stenungsund, Stockholm, Tjörn och Vänersborg. Se Bilaga UM31374; utställningskatalog 2009, foto på hängnngen Konsthallen/Bohusläns museum samt artiklar från Internet 2009. Litteratur: Margareta Persson. Återspeglingar/avtryck. Utställningskatalog. Bohusläns museum. Uddevalla 2008.

Tystnaden 1 (4) [Målning]

Persson, Margareta

Temperamålning på träpannå i flera skikt i turkosa nyanser med rektangulära färgfält. Pannån monterad mot en 2,5 cm djup underliggande list med vitmålade kanter. Målningen ingår som en av sju målningar i verket "Breaking the silence I - II". Denna målning ingår i en svit av fyra målningar, "Tystnaden 1". De sex mindre målningarna, 60 x 60 cm utgör verkets del I. Den stora målningen, 200 x 150 cm utgör verkets del II. Montering: Monterad på 2,5 cm djup list med vitmålade kanter. På baksidan antecknat: Tystnaden 1 (4). Verket Breaking the silence var de sista målningar Margareta Persson utförde före sin bortgång sommaren 2008. Verket ingick utställningen Återspeglingar / Avtryck, 24 januari - 22 mars 2009 i Konsthallen på Bohusläns museum. Jfr. fotografier på olika hängningar av de sju målningarna: På mittuppslaget i utställningskatalogen Återspeglingar/avtryck, foto taget av Margareta Persson i ateljén på Gerlesborg samt foto från hängningen i Konsthallen på Bohusläns museum 2009. Trots Margareta Perssons bortgång fullföljdes den utställning som redan var inplanerad, men med vissa förändringar. I utställningen visades de nya verk Margareta Persson gjorde inför utställningen, men inkluderade även ett tillägg med äldre verk. Ett urval från hennes tidigare konstnärliga produktion gjordes av kollegorna Yngve Brothén och Åsa Herrgård. Margareta Persson har främst arbetat i en abstrakt tradition med både måleri och tempera, där färgen och ljuset varit viktiga komponenter i hennes skapande. Hon har särskilt intresserat sig för färgens rumslighet och uttryck. Hennes verk blev under senare år allt stramare i ofta geometriska kompositioner, vari färgen spelar huvudrollen. Hon har också arbetat med screenstryck. Margareta Persson var en mångfacetterad person och har vid sidan om konstnärskapet arbetat som engagerad föredragshållare, konstvetare, pedagog och skribent. Hon var initierad och kunnig både i teori och praktik och skrev regelbundet i Omkonst och deltog med essän Färgens betydelse inom samtidskonsten i bokprojektet Om tillståndet i konsten. Margareta Persson var född och uppvuxen i Värmland, verksam och bosatt i Göteborg och om somrarna på Gerlesborg där hon också hade en ateljé. Hon är utbildad vid bl. a. Hovedskous målarskola 1986-90, Konstfack, 1999, 2001, Fil. kand med konsthistoria som huvudämne 1970 och 40 p pedagogik 1972. Margareta Persson är representerad på Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Landstingen i Gävle, Kalmar, Skaraborg, Västra Götaland samt Örebro län och i följande kommuner: Gävle, Göteborg, Kristinehamn, Kungsbacka, Lerum, Lidköping, Mariestad, Marks, Stenungsund, Stockholm, Tjörn och Vänersborg. Se Bilagepärmen UM31374; utställningskatalog 2009, foto på hängnngen Konsthallen/Bohusläns museum samt artiklar från Internet 2009. Litteratur: Margareta Persson. Återspeglingar/avtryck. Utställningskatalog. Bohusläns museum. Uddevalla 2008.

Tystnaden Diptyk 1 (2) [Målning]

Persson, Margareta

Temperamålning på träpannå i flera skikt i turkosa nyanser med rektangulära färgfält. Pannån monterad mot en 2,5 cm djup underliggande list med vitmålade kanter. Målningen ingår som en av sju målningar i verket Breaking the silence I - II. Denna målning ingår i en svit av fyra målningar, "Tystnaden Diptyk 1". De sex mindre målningarna, 60 x 60 cm utgör verkets del I. Den stora målningen, 200 x 150 cm utgör verkets del II. Montering: Monterad på 2,5 cm djup list med vitmålade kanter. På baksidan antecknat: Tystnaden Diptyk 1 (2) Margareta Persson Verket Breaking the silence var de sista målningar Margareta Persson utförde före sin bortgång sommaren 2008. Verket ingick utställningen Återspeglingar / Avtryck, 24 januari - 22 mars 2009 i Konsthallen på Bohusläns museum. Jfr. fotografier på olika hängningar av de sju målningarna: På mittuppslaget i utställningskatalogen Återspeglingar/avtryck, foto taget av Margareta Persson i ateljén på Gerlesborg samt foto från hängningen i Konsthallen på Bohusläns museum 2009. Trots Margareta Perssons hastiga och tragiska bortgång fullföljdes den utställning som redan var inplanerad, men med vissa förändringar. I utställningen visades de nya verk Margareta Persson gjorde inför utställningen, men inkluderade även ett tillägg med äldre verk. Ett urval från hennes tidigare konstnärliga produktion gjordes av kollegorna Yngve Brothén och Åsa Herrgård. Margareta Persson har främst arbetat i en abstrakt tradition med både måleri och tempera, där färgen och ljuset varit viktiga komponenter i hennes skapande. Hon har särskilt intresserat sig för färgens rumslighet och uttryck. Hennes verk blev under senare år allt stramare i ofta geometriska kompositioner, vari färgen spelar huvudrollen. Hon har också arbetat med screenstryck. Margareta Persson var en mångfacetterad person och har vid sidan om konstnärskapet arbetat som engagerad föredragshållare, konstvetare, pedagog och skribent. Hon var initierad och kunnig både i teori och praktik och skrev regelbundet i Omkonst och deltog med essän Färgens betydelse inom samtidskonsten i bokprojektet Om tillståndet i konsten. Margareta Persson var född och uppvuxen i Värmland, verksam och bosatt i Göteborg och om somrarna på Gerlesborg där hon också hade en ateljé. Hon är utbildad vid bl. a. Hovedskous målarskola 1986-90, Konstfack, 1999, 2001, Fil. kand med konsthistoria som huvudämne 1970 och 40 p pedagogik 1972. Margareta Persson är representerad på Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Landstingen i Gävle, Kalmar, Skaraborg, Västra Götaland samt Örebro län och i följande kommuner: Gävle, Göteborg, Kristinehamn, Kungsbacka, Lerum, Lidköping, Mariestad, Marks, Stenungsund, Stockholm, Tjörn och Vänersborg. Se Bilaga UM31374; utställningskatalog 2009, foto på hängnngen Konsthallen/Bohusläns museum samt artiklar från Internet 2009. Litt: Margareta Persson. Återspeglingar/avtryck. Utställningskatalog. Bohusläns museum. Uddevalla 2008.

Tystnaden 4 (4) [Målning]

Persson, Margareta

Temperamålning på träpannå i flera skikt i turkosa nyanser med rektangulära färgfält. Pannån monterad mot en 2,5 cm djup underliggande list med vitmålade kanter. Målningen ingår som en av sju målningar i verket Breaking the silence I - II. Denna målning ingår i en svit av fyra målningar, "Tystnaden 4". De sex mindre målningarna, 60 x 60 cm utgör verkets del I. Den stora målningen, 200 x 150 cm utgör verkets del II. Montering: Monterad på 2,5 cm djup list med vitmålade kanter. På baksidan antecknat: Tystnaden 4 (4) Verket Breaking the silence var de sista målningar Margareta Persson utförde före sin bortgång sommaren 2008. Verket ingick utställningen Återspeglingar / Avtryck, 24 januari - 22 mars 2009 i Konsthallen på Bohusläns museum. Jfr. fotografier på olika hängningar av de sju målningarna: På mittuppslaget i utställningskatalogen Återspeglingar/avtryck, foto taget av Margareta Persson i ateljén på Gerlesborg samt foto från hängningen i Konsthallen på Bohusläns museum 2009. Trots Margareta Perssons hastiga och tragiska bortgång fullföljdes den utställning som redan var inplanerad, men med vissa förändringar. I utställningen visades de nya verk Margareta Persson gjorde inför utställningen, men inkluderade även ett tillägg med äldre verk. Ett urval från hennes tidigare konstnärliga produktion gjordes av kollegorna Yngve Brothén och Åsa Herrgård. Margareta Persson har främst arbetat i en abstrakt tradition med både måleri och tempera, där färgen och ljuset varit viktiga komponenter i hennes skapande. Hon har särskilt intresserat sig för färgens rumslighet och uttryck. Hennes verk blev under senare år allt stramare i ofta geometriska kompositioner, vari färgen spelar huvudrollen. Hon har också arbetat med screenstryck. Margareta Persson var en mångfacetterad person och har vid sidan om konstnärskapet arbetat som engagerad föredragshållare, konstvetare, pedagog och skribent. Hon var initierad och kunnig både i teori och praktik och skrev regelbundet i Omkonst och deltog med essän Färgens betydelse inom samtidskonsten i bokprojektet Om tillståndet i konsten. Margareta Persson var född och uppvuxen i Värmland, verksam och bosatt i Göteborg och om somrarna på Gerlesborg där hon också hade en ateljé. Hon är utbildad vid bl. a. Hovedskous målarskola 1986-90, Konstfack, 1999, 2001, Fil. kand med konsthistoria som huvudämne 1970 och 40 p pedagogik 1972. Margareta Persson är representerad på Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Landstingen i Gävle, Kalmar, Skaraborg, Västra Götaland samt Örebro län och i följande kommuner: Gävle, Göteborg, Kristinehamn, Kungsbacka, Lerum, Lidköping, Mariestad, Marks, Stenungsund, Stockholm, Tjörn och Vänersborg. Se Bilaga UM31374; utställningskatalog 2009, foto på hängnngen Konsthallen/Bohusläns museum samt artiklar från Internet 2009. Litteratur: Margareta Persson. Återspeglingar/avtryck. Utställningskatalog. Bohusläns museum. Uddevalla 2008.

Tystnaden Diptyk 2 (2) [Målning]

Persson, Margareta

Temperamålning på träpannå i flera skikt i turkosa nyanser med rektangulära färgfält. Pannån monterad mot en 2,5 cm djup underliggande list med vitmålade kanter. Målningen ingår som en av sju målningar i verket Breaking the silence I - II. Denna målning ingår i en svit av fyra målningar, "Tystnaden Diptyk 2". De sex mindre målningarna, 60 x 60 cm utgör verkets del I. Den stora målningen, 200 x 150 cm utgör verkets del II. Montering: Monterad på 2,5 cm djup list med vitmålade kanter. På baksidan antecknat: Tystnaden Diptyk 2 (2) Margareta Persson Verket Breaking the silence var de sista målningar Margareta Persson utförde före sin bortgång sommaren 2008. Verket ingick utställningen Återspeglingar / Avtryck, 24 januari - 22 mars 2009 i Konsthallen på Bohusläns museum. Jfr. fotografier på olika hängningar av de sju målningarna: På mittuppslaget i utställningskatalogen Återspeglingar/avtryck, foto taget av Margareta Persson i ateljén på Gerlesborg samt foto från hängningen i Konsthallen på Bohusläns museum 2009. Trots Margareta Perssons hastiga och tragiska bortgång fullföljdes den utställning som redan var inplanerad, men med vissa förändringar. I utställningen visades de nya verk Margareta Persson gjorde inför utställningen, men inkluderade även ett tillägg med äldre verk. Ett urval från hennes tidigare konstnärliga produktion gjordes av kollegorna Yngve Brothén och Åsa Herrgård. Margareta Persson har främst arbetat i en abstrakt tradition med både måleri och tempera, där färgen och ljuset varit viktiga komponenter i hennes skapande. Hon har särskilt intresserat sig för färgens rumslighet och uttryck. Hennes verk blev under senare år allt stramare i ofta geometriska kompositioner, vari färgen spelar huvudrollen. Hon har också arbetat med screenstryck. Margareta Persson var en mångfacetterad person och har vid sidan om konstnärskapet arbetat som engagerad föredragshållare, konstvetare, pedagog och skribent. Hon var initierad och kunnig både i teori och praktik och skrev regelbundet i Omkonst och deltog med essän Färgens betydelse inom samtidskonsten i bokprojektet Om tillståndet i konsten. Margareta Persson var född och uppvuxen i Värmland, verksam och bosatt i Göteborg och om somrarna på Gerlesborg där hon också hade en ateljé. Hon är utbildad vid bl. a. Hovedskous målarskola 1986-90, Konstfack, 1999, 2001, Fil. kand med konsthistoria som huvudämne 1970 och 40 p pedagogik 1972. Margareta Persson är representerad på Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Landstingen i Gävle, Kalmar, Skaraborg, Västra Götaland samt Örebro län och i följande kommuner: Gävle, Göteborg, Kristinehamn, Kungsbacka, Lerum, Lidköping, Mariestad, Marks, Stenungsund, Stockholm, Tjörn och Vänersborg. Se Bilaga UM31374; utställningskatalog 2009, foto på hängnngen Konsthallen/Bohusläns museum samt artiklar från Internet 2009. Litt: Margareta Persson. Återspeglingar/avtryck. Utställningskatalog. Bohusläns museum. Uddevalla 2008.

View timeline 8 results

6 results in Bohusläns museum:

2 results in Hallands konstmuseum:

Share to