146 results in DigitaltMuseum:

View timeline 92 results

49 results in Nordiska museet:

48 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

47 results in Sjöhistoriska museet:

Share to