45 results in DigitaltMuseum:

16 results in Nordiska museet:

15 results in Sjöhistoriska museet:

15 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to