96 results in DigitaltMuseum:

30 results in Nordiska museet:

18 results in Örebro läns museum:

16 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to