122 results in DigitaltMuseum:

Skiss

Skiss

Elva skisser med förslag till flossamatta eller tät rya till Växjö Domkyrka. GHKL 4099:1 Förslag till flossamatta till Växjö Domkyrka 210 x 410 cm "Livets träd". Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med Förslag I. Till höger på skissen står de olika symbolernas betydelse. Formgivare Kerstin Butler. GHKL 4099:2 Förslag till flossamatta till Växjö Domkyrka 2,10 x 4,10 m. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med Förslag II. Formgivare Kerstin Butler. GHKL 4099:3 Förslag till flossamatta till Växjö Domkyrka 210 x 410 cm. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med Förslag III. Till höger på skissen står de olika symbolernas betydelse. Formgivare Irma Kronlund. GHKL 4099:4 Förslag till flossamatta till Växjö Domkyrka 210 x 410 cm. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr I. Till höger på skissen finns måtten på trappsteg. GHKL 4099:5 Förslag till flossamatta till Växjö Domkyrka 210 x 410 cm. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr III. Till höger på skissen finns måtten på trappsteg. GHKL 4099:6 Förslag till flossamatta till Växjö Domkyrka 210 x 410 cm. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr IV. Till höger på skissen finns måtten på trappsteg. GHKL 4099:7 Förslag till matta i flossa eller tät rya till Växjö Domkyrka 2,10 x 4,10 m. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Följande prisangivelse finns på skissen: Flossa 280 kr pr kvm, tät rya 210 kr pr kvm. 2,10 x 4,10 = 8,61 kvm. Flossa = 2410 kr, tät rya = 1808 kr. Formgivare Kerstin Butler. GHKL 4099:8 Förslag till matta i flossa eller tät rya till Växjö Domkyrka 2,10 x 4,10 m. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Följande prisangivelse finns på skissen: Flossa 280 kr pr kvm, tät rya 210 kr pr kvm. 2,10 x 4,10 = 8,61 kvm. Flossa = 2410 kr, tät rya = 1808 kr. Formgivare Kerstin Butler. GHKL 4099:9 Förslag till matta i flossa eller tät rya till Växjö Domkyrka 2,10 x 4,10 m. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Följande prisangivelse finns på skissen: Flossa 280 kr pr kvm, tät rya 210 kr pr kvm. 2,10 x 4,10 = 8,61 kvm. Flossa = 2410 kr, tät rya = 1808 kr. Formgivare Kerstin Butler. GHKL 4099:10 Förslag till matta i flossa eller tät rya till Växjö Domkyrka 2,10 x 4,10 m. Skisstorlek ca 21 x 41 cm, skala 1:10. Följande prisangivelse finns på skissen: Flossa 280 kr pr kvm, tät rya 210 kr pr kvm. 2,10 x 4,10 = 8,61 kvm. Flossa = 2410 kr, tät rya = 1808 kr. Formgivare Irma Kronlund. GHKL 4099:11 Skisstorlek ca 21 x 43,5 cm, skala 1:10. Formgivare Irma Kronlund. BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Tretton skisser med förslag till ryamattor till Moheda kyrka. GHKL 4020:1 "Vävd till Moheda kyrka", 170 x 300. Fotografi på denna matta finns i pärmen "Kyrkmattor - från Kronobergs läns hemslöjdsförening Växjö". Där anges, sannolikt felaktigt, att mattan är en rölakansmatta. Mattan ser på fotot ut som en ryamatta och på flertalet andra skisser är det också angivet förslag till ryamatta. Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10 GHKL 4020:2 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:3 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:4 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:5 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:6 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:7 Moheda, Skisstorlek 17 x 30 cm. GHKL 4020:8 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka (symboler duva och timglas), 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:9 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka (symboler timglas, allseende öga), 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:10 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka (symboler timglas) 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:11 Förslag till ryamatta Moheda, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10 GHKL 4020:12 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. GHKL 4020:13 Förslag till ryamatta till Moheda kyrka, 170 x 300 cm Skisstorlek 17 x 30 cm, skala 1:10. BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Sju skisser med förslag till flossa- eller rölakanmatta till N Solberga kyrka. GHKL 4134:1 Förslag till rölakanmatta till N Solberga kyrka 2 x 2 m . Skisstorlek ca 20 x 20 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr 2. GHKL 4134:2 Förslag till rölakanmatta till N Solberga kyrka 2 x 2 m . Skisstorlek ca 20 x 20 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr 3. GHKL 4134:3 Förslag till rölakanmatta till N Solberga kyrka 2 x 2 m . Skisstorlek ca 20 x 20 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr 4. GHKL 4134:4 Förslag till rölakanmatta till N Solberga kyrka 2 x 2 m . Skisstorlek ca 20 x 20 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr 5. GHKL 4134:5 Förslag till rölakanmatta till N Solberga kyrka 2 x 2 m . Skisstorlek ca 20 x 20 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr 6. GHKL 4134:6 Förslag till flossamatta till N Solberga kyrka 2 x 2 m . Skisstorlek ca 20 x 20 cm, skala 1:10. Skissen är märkt med nr 7. GHKL 4134:7 Förslag till flossa eller rölakanmatta till N Solberga kyrka 2 x 2 m . Skisstorlek ca 20 x 20 cm, skala 1:10. "Denna är kanske färgstark, nr 7 är nog sobrare". Skissen är märkt med nr 8. BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Nio skisser med förslag till tät rya till Väckelsång kyrka. Troligen är det två serier, den ena är numrerad 1-5, den andra 1-4. Alla skisser har samma storlek och är tänkta som täta ryor. GHKL 4065:1 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 1. GHKL 4065:2 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 2. GHKL 4065:3 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 3. "Föredras av Ingeborg Ålander". GHKL 4065:4 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 4. GHKL 4065:5 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 1. "Förordas I.Å". GHKL 4065:6 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 2. GHKL 4065:7 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 3. GHKL 4065:8 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 4. GHKL 4065:9 Förslag till tät rya till Väckelsång kyrka 2,60 x 4,25 m skisstorlek ca 26 x 42 cm, skala 1:10. Skissen är numrerad med nr 5. BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Åtta skisser med förslag till tät rya till Kånna kyrka. GHKL 4044:1 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. GHKL 4044:2 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. Denna skiss har ett kryss, eventuellt var det den här som vävdes upp. GHKL 4044:3 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. GHKL 4044:4 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. GHKL 4044:5 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. GHKL 4044:6 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. GHKL 4044:7 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. GHKL 4044:8 Förslag till tät rya till Kånna kyrka 1,55 x 1,92 m. Skisstorlek ca 15,5 x 19,5 cm skala 1:10. BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Sju skisser med förslag till kormatta i tät rya till Söraby kyrka. GHKL 4098:1 Förslag till tät rya 2,50 (2,30) x 4,00 m Söraby kyrka. Skisstorlek ca 25 x 40 cm skala 1:10. Den här mattan vävdes upp och fotografi finns i pärmen "Kyrkmattor - från Kronobergs läns hemslöjdsförening Växjö". Inspirerad av gammal dopfunt i kyrkan. GHKL 4098:2 Förslag till tät rya 2,50 x 4,00 m till Söraby kyrka. Skisstorlek ca 25 x 40 cm skala 1:10. "Mönstret inspirerat av kyrkoporten! Det blå kan utbytas mot rött om bården mellan tak och väggar blir röd." Skissen är märkt med nr 1. GHKL 4098:3 Förslag till tät rya 2,50 x 4,00 m till Söraby kyrka. Skisstorlek ca 25 x 40 cm skala 1:10. "Mönstret inspirerat av kyrkans gamla dopfunt. Det röda kan utbytas mot blått om bården mellan väggar och tak blir blå!" Skissen är märkt med nr 2. GHKL 4098:4 Förslag till tät rya 2,50 x 4,00 m à 275:-/kvm till Söraby kyrka. Skisstorlek ca 25 x 40 cm skala 1:10. "Mönstret inspirerat av kyrkans gamla dopfunt. Det röda kan utbytas mot blått om bården mellan väggar och tak blir blå!" Skissen är märkt med nr 3. GHKL 4098:5 Förslag till tät rya 2,50 x 4,00 m till Söraby kyrka. Skisstorlek ca 25 x 40 cm skala 1:10. "Mönstret inspirerat av kyrkans gamla dopfunt. Det blå kan utbytas mot rött om bården mellan väggar och tak blir röd!" Skissen är märkt med nr 4. GHKL 4098:6 Förslag till tät rya 2,50 x 4,00 m till Söraby kyrka. Skisstorlek ca 25 x 40 cm skala 1:10. "(Förslag nr 4 omgjort i dessa färger)". GHKL 4098:7 Förslag till tät rya 2,50 x 4,00 m till Söraby kyrka. Skisstorlek ca 25 x 40 cm skala 1:10. "(Förslag nr 2 omgjort i dessa färger)". BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Åtta skisser med förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka. GHKL 4027:1 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka 1,85 x 2,40 m. Skisstorlek ca 18,5 x 24 cm, skala 1:10 GHKL 4027:2 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka 1,85 x 2,40 m. Skisstorlek ca 18,5 x 24 cm, skala 1:10 GHKL 4027:3 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka 1,85 x 2,40 m. Skisstorlek ca 18,5 x 24 cm, skala 1:10 GHKL 4027:4 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka 1,50 x 2,20 m. Skisstorlek ca 15 x 22 cm, skala 1:10 Flera anteckningar om färgvalet finns på skissen. GHKL 4027:5 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka 1,85 x 2,40 m. Skisstorlek ca 18,5 x 24 cm, skala 1:10 GHKL 4027:6 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka 1,85 x 2,40 m. Skisstorlek ca 18,5 x 24 cm, skala 1:10 På skissen är antecknat "Detta mönstret!", eventuellt har den här mattan blivit uppvävd. GHKL 4027:7 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka (1,85 x 2,40 m). Skisstorlek ca 18,5 x 24 cm, skala 1:10. På skissen är antecknat 1,50 x 2,20, lätt att minska denna skiss. GHKL 4027:8 Förslag till reliefflossa till Dädesjö kyrka 1,85 x 2,40 m. Skisstorlek ca 18,5 x 24 cm, skala 1:10 BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Fem skisser med förslag till rya, sydd eller vävd, till Sjösås nya kyrka (Viås kyrka). GHKL 4047:1 Förslag till rya sydd eller vävd 1,00 x 1,50 m till Sjösås nya kyrkas dopfunt. Skisstorlek ca 10 x 15 cm skala 1:10. GHKL 4047:2 Förslag till rya sydd eller vävd 1,00 x 1,50 m till Sjösås nya kyrkas dopfunt. Skisstorlek ca 10 x 15 cm skala 1:10. "Motiven ngt från krucifixformerna". GHKL 4047:3 Förslag till rya sydd eller vävd 1,00 x 1,50 m till Sjösås nya kyrkas dopfunt. Skisstorlek ca 10 x 15 cm skala 1:10. "Färgprover som i nr 1". GHKL 4047:4 Förslag till rya sydd eller vävd 1,00 x 1,50 m till Sjösås nya kyrkas dopfunt. Skisstorlek ca 10 x 15 cm skala 1:10. "Motiven ngt från dekoren på dopfunten. Färgprover samma nr 2." Eventuellt vävdes den här skissen upp, anteckning finns: "Beställ material till Viås kyrka". GHKL 4047:5 Förslag till rya sydd eller vävd 1,00 x 1,50 m till Sjösås nya kyrkas dopfunt. Skisstorlek ca 10 x 15 cm skala 1:10. BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Skiss

Skiss

Fem skisser med förslag till ryamattor till Sjösås gamla kyrka. GHKL 4032:1 "Beställd till Sjösås gamla kyrka." Förslag till rya till Sjösås gamla kyrka 1,00 x 1,70 m. "Motiv från dekoren på altarrundeln i från bänkarna, ingen frans". Skisstorlek ca 10 x 17 cm, skala 1:10 GHKL 4032:2 Förslag till rya till Sjösås gamla kyrka 1,00 x 1,70 m. "Motiv från krucifixet, färger samma som på nr 1". Skisstorlek ca 10 x 17 cm, skala 1:10 GHKL 4032:3 Förslag till rya till Sjösås gamla kyrka 1,00 x 1,70 m. "färger samma som på nr 1". Skisstorlek ca 10 x 17 cm, skala 1:10 GHKL 4032:4 Förslag till rya till Sjösås gamla kyrka 1,00 x 1,70 m. "Motiv från en snidad kyrkbänk, färger samma som på nr 1". Skisstorlek ca 10 x 17 cm, skala 1:10 GHKL 4032:5 Förslag till rya till Sjösås gamla kyrka 1,00 x 1,70 m. "Motiv från dekor på kyrkbänkarna". Skisstorlek ca 10 x 17 cm, skala 1:10 BAKGRUND Hemslöjden i Kronobergs län är en ideell förening bildad 1990. Den ideella föreningen ersatte Kronobergs läns hemslöjdsförening bildad 1915. Kronobergs läns hemslöjdsförening hade butiksverksamhet och en vävateljé med anställda väverskor och formgivare där man vävde på beställning till offentliga miljöer, privatpersoner och till olika utställningar. Hemslöjden i Kronobergs län har idag ett arkiv med drygt 3000 föremål, mönster och skisser från verksamheten och från länet. 1950-talet var de stora beställningarnas tid och många skisser och mattor till kyrkorna kom till under detta årtionde.

Matta

Matta

En knuten ryamatta och ett vävt ryaprov. WSDH 819:2 Ryamatta i färgerna naturvit, röd, grön, blågrön, rosa, gulgrön, brunröd, orange, grå och oblekt. Botten är vävd av Bergå med varp i lingarn, botteninslag i naturvitt ullgarn. Ryaknutar i naturvitt och kulört ullgarn. Första bilden. Färglagd skiss finns från 1919 med texten: "Södra Dalarnas Hemslöjdsförening Bröllopsrya KT 1919 storlek 130 x 170 cm". I ryan finns initialerna J.A. och E.L. Foto finns också där årtalet 1930 finns i ryan. Ytterligare en skiss finns, daterad 1954, den är uppklistrad på tyg och har garnprover fästade i sidorna. Skissen är färglagd och har följande text: "Hedemora Bröllopsrya Orig. tillhör Hedemora Gammelgård, H-a. Släktrya från Aronsson, Nibble Gård H-a. Storlek: 190 x 200 cm Sked: 30/10 Varp: Lintråd 8/5 Varpas: 572 tr. = 280 knutar + stad 1 ruta = 1 knut = 2 tr 2 rutor = 1.varv ". Från 1960 och framåt finns flera färgskisser. Mönstret finns också som broderi. Bröllopsryan 85 el 90 x 140 cm. Hedemora stora Bröllopsrya 190 x 200 cm. Originalet tillkom på 1700-talet som brudtäcke till en stammoder åt riksdagsman Aronsson, Nibble gård i Hedemora. Detta delades sedan vid arvsskifte i fyra delar, en del hamnade i Hyttbäcken utanför Avesta. Originalet, numera ihopfogat, finns på Hedemora Gammelgård. WSDH 819:1 Vävt ryaprov, föreställande ena hörnet av bröllopsryan i färgerna naturvit, röd, grön, blå, rosa, gul och oblekt. Mått: 660 x 470 mm. Andra bilden. Mönster finns. Jämför med inv.nr. WSDH 820.

Share to