91 results in DigitaltMuseum:

22 results in Nordiska museet:

20 results in Upplandsmuseet:

15 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to