8 results in DigitaltMuseum:

4 results in Upplandsmuseet:

2 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to