5 results in DigitaltMuseum:

5 results in Sveriges militärhistoriska arv:

3 results in Museum för rörligt kustartilleri:

2 results in Vaxholms Fästnings Museum:

Share to