69 results in DigitaltMuseum:

54 results in Upplandsmuseet:

5 results in Kalmar läns museum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to