7 results in DigitaltMuseum:

3 results in Sjöhistoriska museet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Tekniska Museet:

1 result in Armémuseum:

Share to