8 results in DigitaltMuseum:

4 results in Bohusläns museum:

2 results in Nordiska museet:

2 results in Marinmuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to