5 results in DigitaltMuseum:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Kalmar läns museum:

1 result in Tekniska Museet:

Share to