25 results in Bohusläns museum:

Navare

594 Landskap BOHUSLÄN Navare med skålad eggdel och trähandtag. Föremålet ingår i en gåva från Mellangården, Stora Askerön i Norum socken, Bohuslän. Gården brukar kallas "Mattssons". Flertalet redskap har använts på Mellangården i såväl båtbyggeri som i annat allmänt snickeri och hantverk. Givaren skriver: "De två personerna på fotot, de är farbröder till mig, gamla sjömän som varit med på segelskutornas tid.- - -Det är han (Carl) som byggt ekan sen han slutat på sjön, slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet. Det var min fader Christian Mattsson och brodern Carl som byggde både ekor, jullar och vesingar." Gården köptes 1835 av skepparen Rutger Mattsson (1800 -1875) och Carolina de Bourgh, f. 1809. Paret hade sex barn: Hilma Maria f. 1839 Augusta Johanna f. 1841 Carl Emanuel (1844 - 1937) Sjöman Johan Alfred (1847 -1873) Kristian August (1849 - 1912) Hemmansägare Konrad f. 1852 Styrman Givaren Rutger Mattson, (1909 - 1995) är son till Kristian August Rutgersson Mattsson (1849 - 1873), hemmansägare på Mellangården. Brodern Carl var sjöman, båtbyggare och hade också lärt sig smide på Marstrand. Om honom berättas: De kalla'n "Kalle Mattsa". Han gick mä vittlingdörjen varje da te Fiskevik å skulle sta å fiska å om där gick en katt åver väjen elle han mötte ett fruntimmer, så vände han å geck hem. När slånbusken börja å blomma då högg wittlingen bäst. Å Kalle han rodde överallt å kände te alle ställe där fisken va." Konrad var sjöman, djupvattenseglare, hade styrmansexamen från navigationsskolan i Göteborg, var båtbyggare och gift med Emma. De bodde på ett ställe som var avstyckat från Mellangården, Getelycka. Konrad seglade mycket med sin svåger Patersen från Mollösund. Uppgifter hämtade ur samtal med givaren 1984 och Wilhelm Ängermarks hemsida. Litt: Skanse, P., Claesson, S.: Båtar i Bohuslän, del 1. Båtdokumentationsgruppen. Göteborg 1987, s. 108. Internetkälla 2010: http://www.angermark.se/stora-askeroen

View timeline 25 results

Navare

594 Landskap BOHUSLÄN Navare med skålad eggdel och trähandtag. Föremålet ingår i en gåva från Mellangården, Stora Askerön i Norum socken, Bohuslän. Gården brukar kallas "Mattssons". Flertalet redskap har använts på Mellangården i såväl båtbyggeri som i annat allmänt snickeri och hantverk. Givaren skriver: "De två personerna på fotot, de är farbröder till mig, gamla sjömän som varit med på segelskutornas tid.- - -Det är han (Carl) som byggt ekan sen han slutat på sjön, slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet. Det var min fader Christian Mattsson och brodern Carl som byggde både ekor, jullar och vesingar." Gården köptes 1835 av skepparen Rutger Mattsson (1800 -1875) och Carolina de Bourgh, f. 1809. Paret hade sex barn: Hilma Maria f. 1839 Augusta Johanna f. 1841 Carl Emanuel (1844 - 1937) Sjöman Johan Alfred (1847 -1873) Kristian August (1849 - 1912) Hemmansägare Konrad f. 1852 Styrman Givaren Rutger Mattson, (1909 - 1995) är son till Kristian August Rutgersson Mattsson (1849 - 1873), hemmansägare på Mellangården. Brodern Carl var sjöman, båtbyggare och hade också lärt sig smide på Marstrand. Om honom berättas: De kalla'n "Kalle Mattsa". Han gick mä vittlingdörjen varje da te Fiskevik å skulle sta å fiska å om där gick en katt åver väjen elle han mötte ett fruntimmer, så vände han å geck hem. När slånbusken börja å blomma då högg wittlingen bäst. Å Kalle han rodde överallt å kände te alle ställe där fisken va." Konrad var sjöman, djupvattenseglare, hade styrmansexamen från navigationsskolan i Göteborg, var båtbyggare och gift med Emma. De bodde på ett ställe som var avstyckat från Mellangården, Getelycka. Konrad seglade mycket med sin svåger Patersen från Mollösund. Uppgifter hämtade ur samtal med givaren 1984 och Wilhelm Ängermarks hemsida. Litt: Skanse, P., Claesson, S.: Båtar i Bohuslän, del 1. Båtdokumentationsgruppen. Göteborg 1987, s. 108. Internetkälla 2010: http://www.angermark.se/stora-askeroen

25 results in DigitaltMuseum:

Share to