49 results in Jönköpings läns museum:

Brev

Brev

Brev 1901-04-02 från John Bauer till Emma och Joseph Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett viktpappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] Stockholm 2 april 1901 Snälla föräldrar! tack så mycke för sängkläderna. Jag flyttade in så fort de kommo. Nog ligger jag lite hårt men det skall ju vara hälsosamt. Pappa, mamma [överskrivet: h] och bröderna mår väl bra? Jag själf har som vanligt snufva, tack vare vårt vackra vårväder. Vi trifvas här uppe alldeles utmärkt. Jag riktigt njuter hvar gång jag kommer hem. Visserligen står mitt rum . [Sida 2] ännu alldeles tomt. När jag bäddat i ena hörnet ser det ut som om jag stampat på möblerna. Jag bryr mig inte [överstruken stapel på m] om att skaffa mig några andra möbler än ett ritbord förr än till hösten. Under sommaren kan jag ju låta någon snickare där hemma göra några billiga efter egna ritningar. Det skulle vara kollossalt roligt om mamma kunde komma hit upp ett slag. Det var ju nu så länge se- dan mamma var hemifrån. Vi skulle gå på teatrarna och konstutställningarna, och så finge ju mamma se sin sons enkla boning. . [Sida 3] På Akademien går allt sin jämna lunk. Lanner historien är slut för länge sedan. Tack för de goda råden. Inte vill jag att någon skall peta mig på näsan men inte vill jag häller bråka mer än en gång med en sådan Adelsofficer som Ceder- ström, som inte önskar nå- got högre än att Akademien skall bli en småbarnskola där var och en skall ha sin anmärkningsbok. För öfrikt har han visst varit vid ovan- ligt dåligt humör sista tiden med anledning af sina miss- lyckade konstnärsförsök. Vi få påsklof om torsdag på [överskrivet: l] en hel vecka, men vi . [Sida 4] arma antik prissar få visst lof att gno perspektif hemma hela veckan. Tentorna inför läroverksnämnden är den 13 i denna månaden. Hu då! och strax därpa ten- tamen i anatomi. De kom- ma nog att klämma efter bra ty modellskolan är full [överstruket: och] så de vill nog ha så många som möjligt kvar i antiken Jag såsom varande yngst är ju så godt som fast- spikad. Ödet är obevekligt. Ja. Hälsningar till alla John P.S. Korten vet jag inte riktigt när de bli färdiga. Det är ju ingen beställning så de göra sig inte brådt om Hvad tyckte Gustaf H. om dem?

Brev

Brev

Brev 1901-11-05 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett viktpappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] Stockholm Onsdag 5 mars 1901 Snälle Pappa, Mamma Hjalmar och Enne Jag mår fortfarande bra och allting går sin gamla lunk. Vi ha nu Prof Björk i både modell och målarskolan. Björk har i alla tider varit förbaskad på konturer. Jag ritar fortfarande kontur, men förunderligt nog tycker han mycke om hvad jag gör. Anatomin är svår- Det är andra tider nu än under gam- le gubben Curmans tid. . [Sida 2] I lördags var jag, Pelle och några andra på Svenskan och såg ”Charles tant” Vi skratta- de så vi grät Jag är nu knappast till- sammans med några andra än Pelle Malmborg och Lange. Efter middagen sitta vi i hans (Pelles) rum och röker en stund hvarje dag och på kvällarna göra vi van- ligtvis en promenad tilsam- mans på Strandvägen. Det är bussigt att vara till- sammans med en gamal prisse, sådan som Pelle. Det lär man sig åtskilligt på. I går kväll fick jag en tid- ningsbiljett till Dramaten . [Sida 3] af Lagerström De gaf ”Gengång are” Jag sprang dit derekt från Akademien och tronade sedan med smutsig krage och utan manchetter mitt i parkett bland all den fina premier- publiken. Så roligt att Pappa nu är sågott som fullkomligt frisk. Bör jag inte gå upp och tala om det för dr. Riss- ler? Och gubben Schuck är död. Jag som inte var hos honom alls i julas. Jag måste sluta nu. Dina hängslen [inskrivet: Hjalmar] var bortrealiserade hos Lundbergs På något annat ställe tror jag inte att de finns . [Sida 4] Tack för bref. Hälsningar till alla John.

Share to