149,070 results in Sjöhistoriska museet:

400,005 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2,904,710 results in DigitaltMuseum:

Share to