1 result in Sjöhistoriska museet:

21 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3,895 results in DigitaltMuseum:

Share to