1 result in Sjöhistoriska museet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

7 results in DigitaltMuseum:

Share to