1 result in Sjöhistoriska museet:

37 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1,098 results in DigitaltMuseum:

Share to