72 results in Sjöhistoriska museet:

78 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

96 results in DigitaltMuseum:

Share to