147 results in Sjöhistoriska museet:

161 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

161 results in DigitaltMuseum:

Share to