145 results in Sjöhistoriska museet:

152 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

152 results in DigitaltMuseum:

Share to