51,271 results in Sjöhistoriska museet:

57,486 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

57,487 results in DigitaltMuseum:

Share to