30 results in Sjöhistoriska museet:

Show in map 4 results

72 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

186 results in DigitaltMuseum:

Share to