1 result in Sjöhistoriska museet:

18 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1,182 results in DigitaltMuseum:

Share to