129,233 results in Tekniska museet:

Räknestav

Räknestav

Napiers räknestavar för multiplikation av intill åttasiffriga tal med alla siffror av samma slag. Stavarnas diameter 13 x 13 mm. Komplett med 25 stavar i fodral av papp. Denna serie liknar mest den i katalogen "Mathematics I. Calculating machines and instruments", London 1926 under n:o 7, sid 11 upptagna, men samtliga multiplicandstavar är upptill på alla sidor försedda med siffror, som hänvisa till vilka siffror-multiplar, som befinner sig på övriga sidor. Dessutom finns kvadranterna och kuberna på talen 1-9. 25 st. neperska räknestavar (av trä med siffror i tusch) enligt John Napier (f. 1550, d. 1617, skrev vanligen Neper), för multiplikation av 8-11-siffriga tal med alla siffror av samma slag eller högst 24-siffriga tal. En stav med sifforna 1-9 i var sin vågrät rad på endast en sida bör vid räkning läggas till vänster om stavarna för att undvika förväxling av multipelrad vid produktens avläsning. På motsatta sidan av femte staven fr. v. på fotot finns kvadrater för talen 1-9. Likaså finns en stav med kuber för talen 1-9 på en sida. Stavarnas längd: 90 mm, tvärsnitt 13 x 13 mm. Den i katalog fr. Science Museum uppgivna räknevalsen saknar hänvisning upptill på varje stav till de på dennas övriga sidor befintliga siffrorna med multiplar. Antalet stavsidor med multiplar för vardera talen 0-9: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 så att multiplikanden kan bestå av högst 10 8 9 10 8 10 10 9 11 11 = 94 sidor 8-11 siffror av samma slag.

Share to