97 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

Intervju med Allan Johnson (f. 1899, Rolfstorp), utvandrare.

Sammandrag av intervjun med Allan Johnson, Cleveland Ohio: Rubriker: Amerikaväst, anledning till emigration, arbete, bondetåget, handel med tyskarna, första kontakten med Amerika, föräldrar, religion, statskyrkan, skolgång, tillbaka till Sverige, överresan, övrigt om intervjun. Amerikaväst: Han berättar, att det var allmänt känt i hans hemtrakt att man kunde resa till Köpenhamn och köpa en Amerikaväst med alla de handlingar man behövde för att komma in i Amerika. Han kände personligen flera unga män som köpte en sådan väst för att slippa göra värnplikten i Sverige. Anledning till emigration: Han emigrerade, därför att han hoppades kunna tjäna mer pengar i Amerika än vad han gjorde på sitt arbete i smedjan i Rolfstorp. Arbete: När han var 14 år fick han börja arbeta i smedjan. I början tjänade han bara 50 kronor om året. Han arbetade i smedjan i tre år. När han kom till Cleveland började han arbeta på Cleveland String and Wire Company, även kallat "Svenska fattighuset". Arbetet var hårt, och han tjänade fyra dollar om dagen för tolv timmars arbete. 1919 började han som snickarlärling, och han har arbetat som snickare sedan dess. Bondetåget: Han minns, att flera bönder i hans hemtrakt var med i det så kallade bondetåget till Stockholm. Första kontakten med Amerika: Han fick sin första kontakt med Amerika genom de brev, som hans två mostrar i Cleveland regelbundet skickade hem till Sverige. Föräldrar: Hans far var smedmästare i Rolfstorp. Handel med tyskarna: Han minns att det 1916 kom många tyskar till hans hemtrakt för att köpa hästar av bönderna. Tyskarna köpte gamla hästar, och de betalade fyra-fem gånger mer för hästarna än vad de egentligen var värda, och det var många bönder som gjorde stora förtjänster. Religion, statskyrkan: I hans föräldrahem tillhörde de statskyrkan. Han var tvungen att gå i kyrkan varje söndag. Hans bror eldade i kyrkan på vintern. 1914, när brodern blev inkallad till landsstormen, fick Allan överta denna syssla. Skolgång: Han gick i skola i Rolfstorp. Han berättar en del om sin skoltid. Han fick ofta stryk, och läraren lät honom själv gå ut i skogen och skära till riset. Tillbaka till Sverige: Han har besökt Sverige två gånger efter emigrationen. Överresan: Han berättar om resan till Amerika. I september 1916 reste han med fartyget Stockholm från Göteborg via Halifax till New York. Därifrån reste han vidare till sin moster i Cleveland. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är bra. Intervjun är på svenska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

Intervju med Alma Anderson (f. 1883, Fjärås) om hennes utvandring till Amerika

Berättarens namn: Alma Matilda Anderson, född Brandt (Född Johansson?) Födelseår & -ort: 1883 i Torpa, Fjärås socken. Uppväxtort: Torpa. Yrke: Piga. Affärsbiträde. Syskonens namn, födelseår & plats: Davida (Torpa, Fjärås, 1879) samt tre halvsystrar (verkar vara fem): Anna Elina (1860), Albertina (1862), Amalia (1864), Adelina (1875), Hilda Carolina (1872). Födda i Torpa, Fjärås. Faderns namn: Andreas Brandt (Andreas Johansson?) Födelseår & -ort: 1830, Fjärås. Yrke: Soldat, fiskare, dagsverksarbetare. Moderns namn: Anna-Lena Brandt (född Hansdotter.) Plats och datum för intervju: Cleveland 1962. Intervjuare: Lennart Setterdahl. (möjliga stavningsvarianter. Alina Matida, Anderson, Andersson, Hilda Karolina) ----------------------------------------- Sammandrag: ... LS0012 Intervju med Alma N. Anderson, Cleveland, Ohio. Rubriker: Anledning till emigration, arbete, föräldrar, nöjesliv, religion, statskyrkan, tillbaka till Sverige, överresan, övrigt om intervjun. Anledning till emigration: Hon emigrerade därför att hon inte var nöjd med sina arbetsförhållanden i Sverige. Arbete: Innan hon emigrerade, arbetade hon en kort tid hos kyrkoherde Sjöblom i Göteborg. Hon berättar om förhållandena hos kyrkoherde Sjöblom. Hon trivdes inte där, eftersom frun i huset var en mycket hård arbetsgivare. Hon lämnade kyrkoherden och började arbeta i en tobaksaffär. När hon kom till Cleveland fick hon arbete som hembiträde. Föräldrar: Hennes far hade varit soldat, men när hon växte upp arbetade han som fiskare. Föräldrarna hyrde ett torp, och hennes far gjorde dagsverken som betalning. Nöjesliv: Hon berättar kort om nöjeslivet i Fjärås. Religion, statskyrkan: I hennes föräldrahem tillhörde de statskyrkan. De gick i kyrkan regelbundet. Hon konfirmerades i Fjärås kyrka. Tillbaka till Sverige: Hon har inte besökt Sverige efter emigrationen. Överresan: Hon berättar kort om resan till Amerika. Hon reste från Göteborg till New York, och därifrån vidare till sin syster i Cleveland. Övrigt om intervjun: Ljudkvalitén är ganska bra. Lennart Setterdahl ställer frågorna på svenska, men den intervjuade svarar nästan uteslutande på engelska.

1 audio

Kulturparken Småland / Smålands museum

21,349 results in DigitaltMuseum:

Share to