1 result in Sjöhistoriska museet:

33,824 results in Statens maritima museer:

36,885 results in DigitaltMuseum:

Share to