1 result in Sjöhistoriska museet:

34,414 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

37,463 results in DigitaltMuseum:

Share to