3 results in Sjöhistoriska museet:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1,838 results in DigitaltMuseum:

Share to