2 results in Sjöhistoriska museet:

21 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

902 results in DigitaltMuseum:

Share to