25 results in Sjöhistoriska museet:

View timeline 1 result

54 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1,939 results in DigitaltMuseum:

Share to