1 result in Sjöhistoriska museet:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1,873 results in DigitaltMuseum:

Share to