1 result in Sjöhistoriska museet:

9 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3,499 results in DigitaltMuseum:

Share to