1 result in Sjöhistoriska museet:

25 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5,845 results in DigitaltMuseum:

Share to