11 results in Sjöhistoriska museet:

22,817 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

37,645 results in DigitaltMuseum:

Share to