12 results in Sjöhistoriska museet:

22,818 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

37,080 results in DigitaltMuseum:

Share to