13 results in Sjöhistoriska museet:

23,256 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

37,984 results in DigitaltMuseum:

Share to